15 octubre 2011

15 de octubre – Unidos por un cambio global


950 ciudades - 82 países

El 15 de octubre personas de todo el mundo tomarán las calles y las plazas. Desde América a Asia, desde África a Europa, la gente se está levantando para reclamar sus derechos y pedir una auténtica democracia. Ahora ha llegado el momento de unirnos todos en una protesta no violenta a escala global.

Los poderes establecidos actúan en beneficio de unos pocos, desoyendo la voluntad de la gran mayoría, sin importarles los costes humanos o ecológicos que tengamos que pagar. Hay que poner fin a esta intolerable situación.

Unidos en una sola voz, haremos saber a los políticos, y a las élites financieras a las que sirven, que ahora somos nosotros, la gente, quienes decidiremos nuestro futuro. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros que no nos representan.

El 15 de octubre nos encontraremos en las calles para poner en marcha el cambio global que queremos. Nos manifestaremos pacíficamente, debatiremos y nos organizaremos hasta lograrlo.

Es hora de que nos unamos. Es hora de que nos escuchen.

¡Tomemos las calles del mundo el 15 de octubre!

October 15th: United for#Global ChangeAtt Göra Demokratin Verklig

2011 är året då människor reser sig i kamp för demokrati. I Spanien startade i våras en rörelse som vill fylla demokratin med andra innehåll än den kapitalism som dominerar i världen idag. Rörelsen kallar sig ¡Democracia Real YA! eller på engelska Real Democracy NOW! och finns nu på många håll runtom i världen.

Den 15 oktober är utlyst som dagen för global demokratikamp. Runtom i världen planeras denna dag aktioner, torgmöten och demonstrationer för att på bred front skapa och diskutera konkreta alternativ till kapitalismen. Alternativ där människor har makt och inflytande över sina liv och närområden. Vi är inga varor i händerna på banker, företag och politiker! Vi är människor med rätten till våra egna liv!

Real Democracy Now! Göteborg planerar den 15 oktober en heldag på Järntorget med torgmöten och tal kring makt- och demokratifrågor. Vi kommer att bygga en scen och rigga ljud så att röster kan höras, tal kan hållas, tankar utbytas och människor mötas. Resten är upp till alla, enskilda och grupper, som vill göra något. Vi manar till ett myller av aktiviteter på Järntorget denna dag!

Vad är demokrati? Hur kan vi fylla demokratin med andra värden än dem som handlar om ekonomisk vinning? Vad behöver du för ett värdigt liv? Vad behöver dina medmänniskor för ett värdigt liv?

Släpp kreativiteten och indignationen fri på Järntorget den 15 oktober!

Välkomna!

Real Democracy Now! Göteborg

globaldemokrati@gmail.com

Tid och plats: Lördagen den 15 oktober kl 13:00 – 17:00 på Järntorget, Göteborg

Ya dejaste tu graffiti?